Shemot Shiur #1 Audio

JPULSE’s Rabbi Miller begins a Shemot shiur.