Hilchot Pesach Shiur #1 Audio

Rabbi Rabinowitz’s shiur about Hilchot Pesach.